• سایپرمترین 10%

 • سایپرمترین ام ای

 • مایع امولسیون

 • مایع امولسیون 20%

 • خمیر سوسک کش

 • اسپری حشره کش دو فرموله

 • اسپری حشره کش بدون بو

 • اسپری حشره کش با بوی ملایم

 • اسپری سوسک کش

 • گچ سوسک

 • قرص حشره کش برقی

 • حشره کش گرانول

 • اسپری سوسک بی بو

 • سر آبپاش

 • سر آبپاش2

 • پودر حشره