لامبداسای هالوترین

لامبداسایهالوترین

لامبداسای هالوترین مهان 

معرفی:

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی با خاصیت دورکنندگی و ابقائی که سبب مرگ سریع حشره می شود
مقدار مصرف:

نام محصول
نام آفت 
 میزان مصرف
  گندم
   سن گندم  150 سی سی در هکتار 

 

علائم مسمومیت:

 سردرد، سرگیجه، اسهال، بی حسی و اختلال در بینایی

پادزهر:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats: 79 mg/kg