هگزی تیازوکس

هگزی تیازوکس

هگزی تیازوکس 10% امولسیون مهان (نیسورون)

معرفی:

هگزی تیازوکس کنه کشی غیر سیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی است که در بازار با نام نیسورون معروف است. این کنه کش با خاصیت تخم کشی و لارو کشی و شفیره کشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ مورد استفاده قرار میگیرد.

میزان مصرف:

 نام محصول
 نوع آفت
 میزان مصرف
 مرکبات کنه قرمز مرکبات

500 الی 750 سی سی در هزار لیتر آب

با اختلاط یک لیتر روغن

علائم مسمومیت:

سردرد و سرگیجه

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

Acute Oral LD50 for rats > 5000 mg/kg