قرص برلکس

برلکس

جیبرلیک اسید مهان (قرص برلکس)

برلکس چیست :
برلکس شامل تغییر دهنده رشدی گیبرلین است که در تمام گیاهان موجود می باشد.این قرص هیچ خطری برای انسان و محیط زیست ندارد و برای انواع میوه و صیفی جات و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول شامل یک قرص 10 گرمی است که مقدار 9/6 % آن اسید گیبرلین است در واقع 1 عدد قرص برلکس 1 گرم ماده فعال دارد. این قرص محصول کشور انگلستان بوده که با مجوز رسمی سازمان حفظ نباتات وارد شده است.

برلکس چه کار می کند؟
برلکس بر روی تقسیم، ساختمان و کشیدگی سلول تاثیر می گذارد و همچنین باعث فرم گرفتن فیبر میوه می شود.
زمان استفاده از برلکس :
الف- برای استفاده یکپارچه هنگامی که 25% شکوفه باز شده باشد.
ب- برای استفاده جداگانه هنگامی که 25 % شکوفه باز شده و تکرار آن زمانی است که 50% شکوفه به گل نشسته باشد.
نحوه استفاده از برلکس :
استفاده از برلکس به صورت اسپری شامل 22 قرص برلکس در 1000 لیتر آب ( هر قرص در 40 الی 45 لیتر آب )
سپس به صورت:
الف- استفاده یکپارچه 220 تا 560 لیتر در هر هکتار
ب- استفاده جداگانه 110 تا 280 لیتر در هر هکتار
نکات :
1. استفاده از قرص برلکس بنا به اختیار کشاورز صورت می پذیرد.
2. زمانی که 25% گل بازشده است می توان مقدار سرمازدگی را تخمین زد همچنین می توان با در نظر گرفتن شرایط جوی از شکوفه ای که 80% آن دچار سرمازدگی شده باشد از برلکس استفاده نمود.
3. از مزایای استفاده جداگانه این است که می توان مرحله دوم را با شرایط جوی منطبق کرد.
4. میوه هایی که برلکس در آنها استفاده شده دارای مرغوبیت بسیار بالایی هستند ولی امکان دارد شامل تخم های کمتر و اندازه های متفاوت باشد.
5. برلکس بر روی شکوفه هایی که به شدت سرما زده و همچنین هنگامی که تمام محصول سیاه یا گلبرگهای آن ریخته شده باشد ممکن است
استفاده از آن نتیجه مثبت بدهد.