بنومیل

بنومیل

بنومیل 50% (پودر وتابل) مهان

معرفی:

بنومیل قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول میباشد و برای پیشگیری و درمان از طریق برگ و ریشه در تمام گیاه جابجا میشود.

مقدار مصرف:

نام آفت
میزان مصرف
 زمان مصرف
 لکه سیاه سیب0/5 در هزار
تورم جوانه تا قبل از باز شدن گلها، تکرار با نظر کارشناس
 سفیدک حقیقی سیب0/5 در هزار 
با نظر کارشناس
پوسیدگی سفید ریشه درختان میوه
 مقدار 40-60 گرم در متر مربع
با مشاهده آلودگی (محلول ریزی به شعاع یک متر از محل طوقه و به عمق 30 سانتیمتر)
لکه قهوه ای، پوسیدگی ریشه و طوقه برنج
2 در هزار
ضدعفونی بذر
سفیدک حقیقی چغندرقند
یک کیلوگرم در هکتاربا نظر کارشناس
برق زدگی نخود
2 در هزارضدعفونی بذر
خشکیدگی سرشاخه توت
1 در هزار
با نظر کارشناس

 

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

مواد تهوع آور جهت دفع سریع سم

درجه سمیت:

درجه خطر  Acute Oral  LD50 For Rats> 5000 mg/kg     III