کوپراکسی کلراید

کاپراکسی کلراید

کوپراکسی کلراید 35% (پودر وتابل) مهان

معرفی:

اکسی کلرور مس قارچ کشی تماسی با اثر محافظتی میباشد که حدود یک قرن است به طور وسیع و موثر در مزارع و باغات جهت کنترل بسیاری از بیماری های قارچی و برخی از بیماری های باکتریایی گیاهان مصرف میشود.

مقدار مصرف:

نام بیماری
 نام محصول
 میزان و زمان مصرف
 پوسیدگی گل آذین
نخلیات
2 در هزار- در اوایل بهار قبل از باز شدن گل آذین در 2 یا 3 نوبت به فاصله 15 روز
بیماریهای مومیایی درختان میوه هسته دار 2 در هزار- قبل از تورم جوانه ها و پس از ریزش گلبرگ ها و در صورت مساعد بودن شرایط تکرار سمپاشی به فاصله 15 روز
پیچیدگی برگ هلو
  درختان میوه هسته دار 3-5 در هزار- یک نوبت در پاییز پس از خزان برگها، نوبت دوم در زمان تورم جوانه ها
گموز (پوسیدگی طوقه)
مرکبات و پسته
دوغاب یک درصد- یک نوبت به محض مشاهده آلودگی، برداشتن بافت آلوده و ضدعفونی محل با محلول فوق

 

پادزهر:

ا.د.ت آیاپنسیل آمین (E.D.T.A or Penicillamine) تحت نظر پزشک باید مصرف شود.

درجه سمیت:

Acute Oral LD50 For Rats: 700-800 mg/kg