مانکوزب

 مانکوزب

مانکوزب 80% (پودر وتابل) مهان 

معرفی:

مانکوزب دارای ماده موثر اتیلن بیس دی تیو کاربامات روی و منگنز می باشد که برای کنترل بیماری سفیدک دروغی و سایر بیماری های گیاهی و همچنین ضد عفونی بذور و میوه های انباری به کار می رود.

تهیه محلول سم:

برای تهیه محلول 2 در هزار مقدار 200 گرم از این سم را در 100 لیتر آب حل کنید. برای این منظور مقداری آب در سمپاش ریخته و بعد سم را به آن اضافه کنید. بهم زده و سپس تا رسیدن به حجم مورد نظر آب اضافه کنید.

مقدار مصرف:

بادام، مرکبات، یونجه و نخود: 2 در هزار

توتون: 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

میخک: 1/5 تا 2 در هزار به صورت پیشگیری همراه با مویان (0/5 در هزار)

سیاهک گندم: ضد عفونی بذر به نسبت 2 در هزار

علائم مسمومیت:

سردرد، تهوع، تار شدن دید چشمها، سرگیجه، ضعف شدید.

پادزهر:

سولفات آتروپین

درجه سمیت:

Acute Oral LD50 For Rats =5000 mg/kg

توجه:

قارچ کشها اصولاً جنبه پیشگیری داشته و زارعین بسته به موقعیت و شرایط اقلیمی بایستی بهترین زمان سمپاشی را انتخاب نمایند معمولاً یکبار سمپاشی قبل از مشاهده بیماری توصیه می گردد و سمپاشیهای بعدی برای جلوگیری از گسترش بیماری است. رای جلوگیری از گسترش بیماری است.