متالاکسیل

متالاکسیل

متالاکسیل مهان 

معرفی:

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی که از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب میشود
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
 خیار
  پوسیدگی طوقه  20 تا 25 کیلو در هکتار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats : 633  mg/kg