تیوفانات متیل

تیوفانات متیل

تیوفانات متیل 70% (پودر وتابل) مهان (توپسین)

معرفی:

قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول علیه بیماریهای سیاهک گندم، پوسیدگی سفید ریشه و پوسیدگی آرمیلاریائی ریشه در درختان میوه سردسیری استفاده میشود.

مقدار مصرف:

نام محصول
نوع آفت
 میزان مصرف
 گندم سیاهک گندم و ضدعفونی بذور150 گرم در 100 کیلوگرم بذر
سیب، گلابی، هلو و درختان میوه
لکه سیله و سفید سیب و گلابی، پوسیدگی قهوه ای هلو و سفیدک درختان میوه
50 تا 60 گرم در 100 لیتر آب

 

علائم مسمومیت:

سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

انواع باربیتوراتها

درجه سمیت:

Acute Oral  LD50 For Rats: 6640 mg/kg