آترازین

آترازین

آترازین مهان

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک، بازدارنده عمل فتوسنتز و مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی

مقدار مصرف:

 نام محصول
نام آفت 
مقدار مصرفزمان مصرف
 نیشکرعلف های هرز 
5 کیلوگرم آترازین به تنهایی و یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین
بعد از ظهور علف ها در نیشکر

 

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

پادزهراختصاصی ندارد و در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

  Acute Oral  LD50 For Rats: 1869 mg /kg