بروموکسینیل اکتانوآت+ام ث پ آ+اتیل هگزیل استر

بروموکسینیل

بروموکسینیل اکتانوآت + ام ث پ آ + اتیل هگزیل استر مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی با قدری فعالیت سیستمیک، از نوع هورمونی با خاصیت جذب از طریق ریشه و جابجایی    translocation    انجام میشود 
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  گندم
   علف های هرز پهن برگ یکساله  1/5 لیتر در هکتار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats : 892  mg/kg