کلرتال دیمتیل

کلرتال دیمتیل

کلرتال دیمتیل مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، غیر سیستمیک، بازدارنده تقسیم سلول که از رشد جوانه های انتهایی (مریستم) جلوگیری میکند
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  یونجه، شبدر و پیاز
  علف های هرز یکساله  8 تا 12 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و یا بعد از کاشت قبل از رویش و اوایل رشد علف ها

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

خوراندن محلول آب نمک گرم و ایجاد حالت تهوع

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats >10  mg/kg