کلوپیرالید

کلوپیرالید

کلوپیرالید مهان

معرفی:

علف کش سیستمیک و انتخابی از گروه Pyridinecarboxylic Acid

مقدار مصرف:

 نام محصول
نوع علف هرز
مقدار مصرف
 کلزا

 خانواده کمپوزیته، لگومینه

چتریان، هفت بندها

  600 سی سی تا 800 سی سی

در هکتار به صورت پس رویشی

 

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

پادزهر اختصاصی ندارد

درجه سمیت:

  Acute Oral  LD50 For Rats: 3738 mg /kg