ای پی تی سی

ای پی تی سی

ای پی تی سی مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک، بازدارنده رشد جوانه های انتهایی (مریستم) که به وسیله ریشه و جوانه جذب میشود. با خاصیت جابجایی به برگ ها و ساقه ها. بازدارنده سنتز اسید چرب
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  یونجه، شبدر، اسپرس
   علف های هرز پهن برگ و نازک برگ و جگن ها    (cyperus.spp)  3-6 لیتر در هکتار
ذرت    علف های هرز پهن برگ و نازک برگ و جگن ها   (cyperus.spp) 
  4-6 لیتر در هکتار قبل از کشت مخلوط با خاک

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

پادزهر این سم آتروپین می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 2000  mg/kg