ایمازاتاپیر

ایمازاتاپیر

ایمازاتاپیر مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک با خاصیت ابقائی است که از طریق برگ و ریشه جذب میشود 
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  یونجه
   علف های هرز پهن برگ  1-0/75 لیتر در هکتار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 5000  mg/kg