لینورون

لینورون

لینورون مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقائی و مقداری خاصیت تماسی که مانع عمل فتوسنتز گیاه شده و قابل استفاده در خاک و بر روی شاخ و برگ گیاه می باشد
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  ذرت
   علف های هرز پهن برگ و باریک برگ  2-4 کیلوگرم در هکتار به صورت پیش رویشی
سیب زمینی، پنبه و سویا علف های هرز پهن برگ و باریک برگ 2-6 کیلوگرم در هکتار  به صورت پیش رویشی
 نیشکرعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ
2-6 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک 

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

مواد آرامبخش

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats :1500 - 4000  mg/kg