اگزادیازون

اگزادیازون

اگزادیازون 12% امولسیون مهان (رونستار)

معرفی:

این سم تماسی، انتخابی، بازدارنده عمل فتوسنتز میباشد.

مقدار مصرف:

 نام محصول
نام آفت
مقدار مصرفزمان مصرف
 برنجعلف های هرز
3/5تا 4 لیتر در هکتار
12% تا قبل از دوبرگی شدن سوروف

 

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه و حالت تهوع

پادزهر:

پادزهر این سم آتروپین میباشد و در صورت مسمومیت باید سریعا به پزشک مراجعه نمایید و درمان بر اساس علائم صورت گیرد.

درجه سمیت:

  Acute Oral  LD50 For Rats> 5000 mg /kg