پندی متالین

پندی متالین

پندی متالین مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی که از طریق ریشه و برگ ها جذب شده و سبب مرگ گیاه در کوتاه مدت پس از جوانه زنی و یا رویش از خاک میشود
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  عدس دیم
   علف های هرز   3-4/5  لیتر در هکتار بسته به نوع علف و شدت آلودگی

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats > 5000  mg/kg