تیوبنکارب

تیوبنکارب

تیوبنکارب مهان 

معرفی:

علف کش انتخابی، مداخله در سنتز اسید چرب، بازدارنده عمل فتوسنتز و جلوگیری از رشد جوانه های انتهایی (مریستم) از گروه تیوکاربامات
مقدار مصرف:

نام محصول
نام علف هرز 
 میزان مصرف
  برنج
   علف های هرز   5-6 لیتر در هکتار (قبل از رویش و یا بلافاصله بعد از رویش، قبل از دوبرگی شدن سوروف)

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و اختلال در بینایی

پادزهر:

فاقد پادزهر اختصاصی می باشد. در صورت مسمومیت بلافاصله به پزشک مراجعه گردد

درجه سمیت:

 Acute Oral LD 50 For Rats : Female: 1130  mg/kg

Acute Oral LD 50 For Rats : Male: 1033  mg/kg