تری بنورون متیل (گرانستار)

تری بنورون متیل

تری بنورون متیل 75% گرانول (پودر قابل انتشار در آب) مهان (گرانستار)

معرفی:
تری بنورون متیل مانع تقسیم سلولی به وسیله جلوگیری از بیو سنتز اسیدهای آمینه ضروری والین و ایزولوسین می شود.
میزان مصرف:

 نام محصول میزان مصرف زمان مصرف
  گندم 10 تا 20 گرم در هکتار 2 تا 4 برگی شدن علفها

 
علائم مسمومیت:
سر گیجه، تهوع و اختلال در بینایی
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 for rats: 5000 mg/kg