آبامکتین

آبامکتین

آبامکتین 1/8 % امولسیون مهان

معرفی:

آبامکتین حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود که علیه مینوز سبزی و صیفی جات و همچنین کنه زنگ مرکبات به کار میرود.
مقدار مصرف:

 نام محصول نام آفت میزان مصرف
 سبزی و صیفی مینوز 0/6 لیتر در هکتار
  مرکبات کنه زنگ مرکبات  20 سی سی سم + 250 سی سی روغن در 100 لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی


علائم مسمومیت:
سردرد، سر گیجه، اسهال، بی حسی و اختلال در بینایی
درجه سمیت:
درجه خطر Acute Oral LD 50 For Rats:10 mg/kg    IRAC=6A    Ia