دیازینون

دیازینون

دیازینون 60 % امولسیون مهان

معرفی:
دیازینون حشره کش و کنه کش فسفره تماسی، تنفسی از گروه ارگانوفسفره هاست که برای مبارزه با گونه های مختلف آفات جونده و مکنده به کار میرود
میزان مصرف:

 نام محصول مقدار مصرف نام آفت
 سیب 1 لیتر در هزار
کرم سیب
گلابی 1 لیتر در هزار

پسیل گلابی

نخلیات1-1/5 لیتر در هزار
شپشک های خرما
پسته 1 لیتر در هزارشپشک های پسته
 مرکبات 1 لیتر در هزارشپشک های مرکبات
چغندرقند1-1/5 لیتر در هر هکتار
آفات چغندر قند
 درختان میوه و جنگلی
3-3/5 لیترکرم سفید ریشه

علائم مسمومیت:
سردرد، سر گیجه، اسهال، بی حسی  و اختلال در بینایی
پادزهر:
پادزهر این سم سولفات آتروپین میباشد که باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 1250 mg/kg