دیمتوات

دیمتوات

دیمتوات 2/5 % امولسیون مهان

معرفی:
دیمتوات حشره کشی فسفره با اثر سیستمیک تماسی گوارشی می باشد. از مصرف دیمتوات روی درختان میوه هسته دار باید اجتناب کرد.
میزان مصرف:

 نام محصول مقدار مصرف نام آفت
 گندم و جو 1 لیتر در هکتار

 شته سبز، شته سمی و سایر شته ها

پنبه 1 لیتر در هکتار تریپس ، شته پنبه، تخم پنبه، سن سبز معمولی
 چغندرقند 1 لیتر در هکتار زنجرک سبز، شته زنجرک ناقل کرلی تاپ
 سویا 1 لیتر در هکتار شته ها، تریپس ها و سایر حشرات مکنده
 درختان میوه سردسیری 1 لیتر در هزار شپشک های آسیایی، واوی، سپردار بنفش
 یونجه 1 لیتر در هکتار نماتد ساقه یونجه

علائم مسمومیت:
تهوع، سر گیجه و در مسمومیت های شدید همراه با اسهال و استفراغ
پادزهر:
پادزهر این سم آتروپین میباشد که باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 387 mg/kg