اتیون

اتیون

اتیون 47% امولسیون مهان

معرفی:
حشره کش و کنه کش فسفره غیر سیستمیک با اثر تماسی از گروه ارگانوفسفات
مقدار مصرف:
محلول پاشی به نسبت1/5 تا 2 در هزار به همراه 0/5 درصد روغن. برای سمپاشی درختان در حال استراحت در زمستان برای از بین بردن تخم حشرات و کنه ها و شپشکها مصرف میگردد.
علائم مسمومیت:
سر گیجه، تهوع و اختلال در بینایی
پادزهر:
پادزهر این سم سولفات آتروپین است که باید زیر نظر پزشک مصرف شود. مصرف مرفین و سایر داروهای مسکن ممنوع است.
درجه سمیت:
درجه خطر Acute Oral LD 50 for Rats: 208 mg /kg    II