فنیتروتیون

فنیتروتیون

فنیتروتیون 50% امولسیون مهان

معرفی:
فنیتروتیون حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که علیه سن، ملخ، شته غلات، سوسک سرشاخه خوار پسته و سن ناقل نماسپرا پسته و کرم ساقه خوار برنج استفاده می گردد.
میزان مصرف:

 نام محصول مقدار مصرف نام آفت
 غلات 1/2 لیتر در هکتار سن های زیان آور
 غلات 1/5 لیتر در هکتار ملخ مراکشی، ایتالیایی، بری بری، تورانی، صحرایی، بومی قم
 برنج 1/5 لیتر در هزار سن های ناقل بیماری نماتوسپورا، سن قرمز، سن درختی، سوسک سرشاخه خوار
 پسته 1/5-2 لیتر در هزار کرم ساقه خوار برنج
 نیشکر 1/5 لیتر در هکتار ملخ آسیایی

 علائم مسمومیت:
تهوع، سر گیجه و جمع شدن مردمک چشم که در اینصورت باید مریض را وادار به استفراغ کرد.
پادزهر:
پادزهر این سم سولفات آتروپین میباشد که باید زیر نظر پزشک مصرف شود.
درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 1700 mg/kg