پریمیکارب

پریمیکارب

پریمیکارب 50% (پودر وتابل) مهان (پریمور)

معرفی:

حشره کش انتخابی با اثر سریع و خاصیت تدخینی که به وسیله ریشه جذب شده و به بافتهای چوبی منتقل میشود.
مقدار مصرف:

 نام محصول و آفت
 مقدار مصرف
 شته توتون و سبزیجات و جالیز، شته رز
500 تا 700 گرم در هزار لیتر آب


علائم مسمومیت:

 سر گیجه، تهوع و  اختلال در بینایی

پادزهر:

آتروپین

درجه سمیت:

Acute Oral LD 50 For Rats:142 mg/kg