روغن امولسیون شونده (ولک)

روغن ولک

روغن امولسیون شونده مهان (ولک)

معرفی:
روغن امولسیون شونده بایستی دارای 80% پارافین و 18% آب و 2% امولسیفایر و درجه سولفوناسیون آن 92 درصد باشد. این ترکیب به منظور کنترل بسیاری از آفات در باغات برای از بین بردن تخم آفات بکار میرود. در باغات میوه از جمله سیب و گلابی - هلو - زردآلو و مرکبات و در انگور - انجیر - کیوی و زیتون بر علیه شپشکهای مختلف - شته - کنه قرمز - مگس سفید - زنجره و ... به نسبت 1/5 تا 2 لیتر در 100 لیتر آب توصیه شده است.

درجه سمیت:
Acute oral LD 50 For Rats > 5000  mg/ kg