اسپری حشره کش دو فرموله

اسپری حشره کش دو فرموله

اسپری حشره کش دو فرموله مهان

معرفی:
اسپری حشره کش مهان حشره کشی با دو فرمول میباشد و از آن برای نابودی انواع سوسک، پشه، مگس، کک، مورچه، ساس، کنه، جیرجیرک و سایر حشرات موذی استفاده میگردد.
طریقه مصرف:
برای نابود ساختن حشرات، حشره کش مهان را به مدت چند ثانیه به طرف پناهگاه و مرکز تجمع حشرات اسپری نموده تا با خاصیت فلاشینگ خود، آنها را از پناهگاهشان بیرون کشیده و نابود سازد.