گچ سوسک کش مهان

گچ سوسک

 گچ سوسک کش مهان

معرفی:
این محصول سمی مطمئن و ارزان برای از بین بردن سوسک و مورچه و حشرات خزنده میباشد.
طریقه مصرف:
گچ سوسک کش مهان را در مسیر حرکت حشرات بطور مستقیم و یا دایره ای خط بکشید و برای باقی ماندن اثر آن از شستن آن خودداری فرمایید.

احتیاط:
بعد از خط کشی گچ را در بسته قرارداده، در محلی دور از دسترس کودکان قرار دهید و سپس دست های خود را حتماً با آب و صابون بشویید.