حشره کش فیپرونیل

حشره کش فیپرونیل

 حشره کش فیپرونیل مهان

معرفی:
نابود کننده انواع سوسک، مورچه، پشه، مگس و موریانه
طریقه مصرف:

250 سی سی سم را در 5 لیتر آب حل نموده و به در، دیوار، سقف و اطراف پنجره ها سمپاشی نمایید. برای نتیجه مطلوب، بهتر است در و پنجره ها به مدت چند ساعت بسته باشند. همچنین توصیه میشود مقداری از محلول در چاه های فاضلاب ریخته شود. برای از بین بردن موریانه و نتیجه بهتر محلول را با کمی مواد نفتی در داخل خاک یا چوب تزریق کرده و محیط اطراف را سمپاشی نمایید.