حشره کش گرانول

حشره کش گرانول

 حشره کش گرانول مهان

معرفی:
از این سم برای نابودی حشراتی مانند سوسک و مورچه استفاده می شود. از این سم بیشتر برای جاهای مرطوب مانند آشپزخانه، دستشویی، حمام و غیره استفاده می گردد.
طریقه مصرف:
ابتدا مکانی را که حشرات در آنجا وجود دارند کمی مرطوب می کنیم، و سپس گرانول مهان را در آنجا میریزیم

احتیاط:
گرانول مهان شیرین است، لذا باید از دسترس اطفال و حیوانات اهلی دور نگه دارید.