حشره کش مایع

مایع امولسیون
حشره کش مایع مهان

معرفی:
از این محصول برای نابودی سوسک، پشه، مگس، کک، عقرب و هزارپا استفاده میشود.
طریقه مصرف:
مایع حشره کش مهان را باید توسط پمپهای دستی و به صورت خالص در اتاق و محل های حاوی حشرات سمپاشی نمود. ( 40 الی 100 سی سی برای هر متر مربع)

احتیاط:

1. دور از دسترس کودکان و در جای مطمئن نگهداری شود.
2. در مجاورت آتش و حرارت نگهداری نشود.
3. از آلوده شدن به چشم و پوست بدن اجتناب گردد.
4. روی مواد غذایی و ظروف پاشیده نشود.