اسپری سوسک کش بدون بو

اسپری سوسک بی بو

اسپری سوسک کش بدون بو مهان

معرفی:

این اسپری با ماندگاری زیاد برای نابودی انواع سوسک، مورچه، کک، ساس، هزار پا و سایر حشرات خزنده مورد استفاده قرار میگیرد.

طریقه مصرف:

قبل از استفاده، اسپری را تکان داده و افراد را از اتاق دور نمایید. سپس سوسک کش مهان را به مدت 10 ثانیه اسپری نموده و برای 20 دقیقه درها را ببندید تا با خاصیت فلاشینگ خود حشرات را از پناهگاهشان بیرون کشیده و نابود نماید.