اسپری سوسک کش

اسپری سوسک کش

اسپری سوسک کش مهان

معرفی:

اسپری سوسک کش مهان برای نابودی انواع سوسک، مورچه، کک، ساس، هزار پا و سایر حشرات خزنده مورد استفاده قرار میگیرد.

طریقه مصرف:

برای نابود کردن حشرات، اسپری را به مدت چند ثانیه به طرف پناهگاه و مرکز تجمع حشرات اسپری نموده تا با خاصیت فلاشینگ خود، آنها را از پناهگاهشان بیرون کشیده و نابود سازد.