قرص حشره کش برقی

قرص حشره کش برقی

 قرص حشره کش برقی مهان

معرفی:
از قرص مهان برای نابودی و دور کردن پشه استفاده میشود.
طریقه مصرف:
قرص را داخل دستگاه قرار داده و آنرا به برق وصل کنید بلافاصله ماده موثر از قرص حشره کش متصاعد میگردد. ماده استفاده شده در قرص 8 الی 10 ساعت موثر میباشد، پس از گذشت این مدت رنگ قرص تغییر می یابد.

احتیاط:
1. دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
1. پس از تماس دستها با قرص دستهای خود را بشویید.
تعداد در هر جعبه: 30 قرص