موش کش استرمی بروم پلت (برومادیالون)

پلت

موش کش استرمی بروم پلت مهان

 مقدار مصرف:
میزان 10 گرم از سم پلت برای موشهای کوچک و 15 تا 20 گرم برای موشهای متوسط و بزرگ اسفاده شود و در صورت عدم استفاده از این جایگاه ها، سموم مورد نظر در مقادیر بالا در داخل دهانه ورودی لانه ها مصرف گردد.
علائم مسمومیت:
سردرد، سرگیجه، خونریزی داخلی
پادزهر:
در موارد مسمومیت مصرف ویتامین K به صورت خوراکی و با تزریق وریدی زیر نظر پزشک انجام شود.

درجه سمیت:
Acute Oral LD50 For rats: 1/125 mg/kg