موش کش زینک فسفاید (فسفردوزنگ)

موش کش زینک فسفاید (فسفردوزنگ)

موش کش زینک فسفاید مهان (فسفر دوزنگ)

  معرفی:
این سم، موش کش بسیار خطرناک جهت از بین بردن موش های صحرایی به کار میرود.
نحوه تاثیر:
موش کش گوارشی با واکنش با اسیدهای معدی، فسفین آزاد میکندکه وارد جریان خون شده و کلیه و کبد و قلب را از بین میبرد.
طریقه مصرف:
به صورت طعمه:2 گرم روغن + 100 گرم گندم + 2 گرم سم. در هر لانه موش 10 گرم طعمه آماده و برای مزارع 2-1 نوبت در اواخر زمستان، اوایل بهار و اوایل پاییز پس از برداشت توصیه گردیده است.

محصول  نوع موش مقدار مصرف
 غلات / باغات میوه / نیشکر

موش مغان

موش تاترا

موش ورامین

طبق روش بیان شده در طریقه مصرف با رعایت نوبت ها و تکرار